Troms Seafood AS

Troms Seafood er et selvstendig selskap med samme eiere som Troms Fryseterminal. Selskapet har egen kjøpergodkjenning samt import-/eksporttillatelse og håndterer landinger av fangst fra utenlandske skip/rederier. Troms Seafood tar seg av alle dokumenter og søknader til gjeldende instanser (Norges Råfisklag, Mattilsynet og Tollvesenet).

Kontakt oss på:
Telefon: 91 24 72 50
Fax: 77 68 61 20
E-post: post@troms-fryseterminal.no