Holm Agency AS

Holm Agency AS er ledende på skipsklarering i Tromsø og Troms.
For norske og utenlandske rederier/operatører kan vi tilby:
• Rederirepresentasjon i havnen
• P&I representasjon
• Skipsklarering
• Juridisk assistanse
• Andre tjenester etter reders/operatørs ønske.

Kontakt oss:
Telefon : + 47 77 62 10 80
24 timers vakttelefon : + 47 90 73 37 06
Telefaks : + 47 77 62 10 51
E-post: post@holmagency.no
Internett: www.holmagency.no