Lars Valdermo
Daglig leder
Mobil 91 34 72 51
Kurt-Einar Tårnes
Terminalleder
Mobil: 476 80 242, E-post: formann@troms-fryseterminal.no

Torbjørn Hilmarsen
Teknisk leder
Telefon: 965 08 576, E-post: torbjorn@troms-fryseterminal.noTone Lise Myrvang
Administasjon
Tone Lise Myrvang
Telefon: 91 24 72 50
Mobil: 90 29 62 85, E-post: tonelise@troms-fryseterminal.no

Eirik Strøm
Terminalmedarbeider
Telefon: 992 55 457

Mikal Mikkelsen
Terminalmedarbeider
Telefon: 915 25 521

Lars Erik Pünter
Terminalmedarbeider
Telefon: 915 67 361

Finn Terje Bruvoll
Terminalmedarbeider
Telefon: 909 62 316

Pål Gøran Wilhelmsen
Terminalmedarbeider
Telefon: 476 87 205

Stig Rubbås
Terminalarbeider
Telefon: 909 98 887

Even Pedersen
Terminalarbeider
Telefon: 978 88 615

Hans-Ingar Strand
Terminalarbeider
Telefon: 405 24 443

Bjørn Steinar Pedersen
Terminalmedarbeider
Telefon: 450 48 566