Sikkerhet - ISPS -koden

Terminalen er underlagt ISPS koden (International Ship and Port facility Security) og er sikkerhetsklarert av Kystverket/Kystdirektoratet. ISPS koden etablerer et internasjonalt rammeverk som oppfordrer til samarbeid mellom maritime administrasjoner og organisasjoner, shipping, havneindustrien og andre. Viktig i den sammenheng er opprettelse av preventive tiltak for økt sikkerhet og bekjempelse av trusler mot skip og havner i internasjonal fart.

PFSO: Lars Valdermo

(Port Facility Security Officer)