Troms Seafood AS

Troms Seafood er et selvstendig selskap med samme eiere som Troms Fryseterminal. Selskapet har egen kjøpergodkjenning samt import-/eksporttillatelse og håndterer landinger av fangst fra utenlandske skip/rederier. Troms Seafood tar seg av alle dokumenter og søknader til gjeldende instanser (Norges Råfisklag, Mattilsynet og Tollvesenet).

Kontakt oss på:


Telefon: 912 47 250
E-post: post@troms-fryseterminal.no