Om oss

Troms Fryseterminal AS ble satt i drift i 1998 og er det største fryselageret i Nord Norge med en kapasitet på 16000 tonn. Terminalen er moderne og velholdt og eies 100% av Holm Gruppen. Troms Fryseterminal AS er godkjent av Fiskeridirektoratet i henhold til kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer, og ISPS godkjent av Kystverket. Terminalen er et nøytralt varehotell/fryseanlegg som er åpent for alle som har behov for våre tjenester.
Vi har også et godkjent inspeksjonssenter for våre kunder, et godkjent kontrollsenter for Mattilsynet og tollager for Tollvesenet, for håndtering av import fra land utenfor EØS området.

Troms Fryseterminal AS har 14 serviceorienterte ansatte med stor kompetanse og lang erfaring. Vi setter orden og ryddighet høyt, er miljøbeviste, og har en moderne og miljøvennlig maskinpark.

 

Kontorets åpningstider:

Mandag - fredag: 0800 - 1600

Telefon administrasjon: 912 47 250

Trygt og sikkert

Lasten fra skipene blir losset, sortert og lagt på paller, før hver palle blir surret i plast. De blir veiet og registrert elektronisk. Dette gir en god oversikt for våre kunder og en kan enkelt hente ut informasjon om kundens varebeholdning til enhver tid. Våre lagerstyringssystem, Maritech-lagerhotell, er et effektivt hjelpemiddel for våre kunders forsendelser og sortering. Terminalen har stor kapasitet og har håndtert opp mot 20 000 tonn pr. måned.

 

Troms Fryseterminal er et nøytralt frysehotell/lager for alle som måtte ha behov for våre tjenester. Vi er godkjente av Fiskeridirektoratet, og vi er ISPS godkjent av Kystverket.


Selskapet har et nært samarbeid med en dyktig lossebesetning fra Ekspresslossing, som gjør oppholdet ved kai så kort og effektivt som mulig.


Vi har også et godkjent inspeksjonssenter for våre kunder, et godkjent kontrollsenter for Mattilsynet og tollager for og Tollvesenet, for håndtering av import fra land utenfor EØS området.

Fasiliteter for skip

Troms Fryseterminal besitter en 120 m lang betongkai med en minimums dybde på 8,6 - 9,0 meter, der to skip kan lastes og losses samtidig. En moderne kran på kaien sikrer rask og effektiv lossing. Vi leverer vann kostnadsfritt. Vi håndterer søppel fra skipet, og vår innendørs sorteringshall kan benyttes når været er dårlig.

Fasiliteter for vogntog

Vi har tre overbygde lasteramper, som sikrer trygg og komfortabel lasting. Lastesonen ligger lett tilgjengelig fra E8 og har god manøvreringsplass, og god plass for våre kunders vogntog som venter på lasting eller som trenger sted for døgnhvile. Sjåførene har tilgang til våre fasiliteter, som kjøkken, toalett og dusj.