Terminalen har;


• fem fryselagre, hvorav ett av fryserommene er utstyrt med reoler. Total kapasitet 16000 tonn.
• en stor kai på 120 meter og god bredde, med plass til enkelt å betjene to skip samtidig.
• en moderne kran på kaien, som sikrer rask lossing og sparer skipets egen kran.
• transport- og sorteringshall på ca. 1200m2, hvor innregistrering og veiing av varene foregår, og som gir mulighet for innendørs sortering ved dårlig vær. I tillegg egen innebygd sorteringshall på kaia.


• tre overbygde lasteramper for lastebil, som sikrer trygg og komfortabel lasting.


• god manøvrerings- og venteplass for trailere, lett tilgjengelig fra E8.
• inspeksjonsrom til disposisjon for våre kunder.
• et godkjent inspeksjonssenter og tollager for å håndtere import fra land utenfor EØS området.
• strømuttak for containere.
• døgnkontinuerlig vaktordning.


Troms Fryseterminal tilbyr:


• kjøpergodkjenning og import-/eksporttillatelser gjennom Troms Seafood AS.
• moderne databasert lagerstyringssystem.
• konfidensiell behandling av alle opplysninger vedrørende kunder eller varer på lageret.
• meget serviceinnstilt personell som håndterer varene på en betryggende og svært effektiv måte.
• effektiv lossing gjennom bruk av innleide lossearbeidere. (500 tonn pr. 16 timer brutto gj.snitt).
• effektiv lasting (150 paller pr. time).
• mottak og oppbevaring av post og varer for skip før anløp.
• vann.
• søppelhåndtering.